top of page
An image consisting of mission computers

Eerdere prestaties / experimenteel werk

We hebben technologische toepassingen in deze aandachtsgebieden, maar we richten ons momenteel elders. Voor vragen over dit werk kunt u een e-mail sturen naar;info@autonodyne.com

Image depicting Autonodyne enabled mission computers

Autonodyne ingeschakelde missiecomputers

We hebben bestaande Avidyne FAA-gecertificeerde missiecomputers aangepast die oorspronkelijk waren ontworpen als het belangrijkste apparaat dat menselijke piloten gebruiken om conventionele vliegtuigen te besturen, te praten met de luchtverkeersleiding, hun weg door het luchtruim te navigeren en tal van andere functies.

 

De menselijke piloten communiceren rechtstreeks met de apparaten via schermdisplays en invoerapparaten zoals knoppen en knoppen. Autonodyne was in staat om dat systeem te verbeteren om ook volledige interactie en controle vanaf externe locaties mogelijk te maken.

 

Met andere woorden, voor onze Optionally Piloted Vehicle (OPV)-systemen die we hebben gebouwd en gevlogen, bevond de hoofdoperator zich op de grond met behulp van Autonodyne RCU-1000-controlestations, was via een datalink verbonden met het vliegtuig en manipuleerde de ingebouwde missiecomputer. software vanaf de grond.

 

In dit geval waren we in staat om al die FAA-gecertificeerde code in de vliegtuigunits te behouden en software toe te voegen om die externe besturingsinvoer te vergemakkelijken. 

In het geval van het maken van missiecomputers met een blanco ontwerp, hebben we software gemaakt die is geoptimaliseerd voor onbemande vliegtuigen wanneer het concept van een mens aan boord die naar displays kijkt, niet van toepassing was.

Voertuignavigatie, gezondheids- en statusbewaking, subsysteembeheer en de rest moeten nog steeds worden uitgevoerd en we konden dit doen met behulp van veel efficiëntere software die geen accommodatie voor mensen aan boord hoefde te maken.

Slimme automatisering en vereenvoudigd  Voertuigbediening

In de luchtvaart wordt Smart Automation gedefinieerd als het automatiseren van elementen van vluchtvoorbereiding en vluchtcontrole. Het richt zich met name op contextgevoelige taken om de werkdrukpieken en de algehele werklast van mensen te verminderen.  Enkele voorbeelden, om er maar een paar te noemen, zijn:

  • Controlelijsten automatiseren.

  • Uitgebreide monitoring en datalogging van de status van een vluchtsysteem.

  • Connectiviteit gebruiken om een 'gedistribueerde cockpit' te creëren.

  • Automatische routeplanning op basis van voertuigstatus of onvoorziene omstandigheden.

  • De 'cockpit'-displays enorm vereenvoudigen om minder luchtvaartspecifiek te zijn en meer in lijn met visualisaties waar mensen aan gewend zijn.

  • Operaties met minder bemanning mogelijk maken.

Autonodyne behandelt slimme automatisering als een eerste "backstop" om de mens als een enkel punt van falen in de besluitvorming te verminderen. Op de lange termijn zullen overwegend door mensen geleide operaties plaatsmaken voor ultrabetrouwbare automatisering. Uiteindelijk volledige autonomie mogelijk maken.

De complexiteit van het vluchtsysteem en de vluchtmodus wordt steeds groter. Net als de variatie tussen vliegtuig- en softwareversies in bestaande legacy-systemen. Deze paar trends alleen al benadrukken de behoefte aan een eenvoudigere aanpak.

Autonodyne gelooft dat slimme automatisering begint met vluchtkritieke maar deterministische taken (bijv. nominaal gebruik van checklists, systeembewaking, enz.). Bovendien, naarmate de ervaring en het vertrouwen van een piloot in slimme automatisering toeneemt, zal de automatiseringsslinger slingeren om ook niet-deterministische taken (vlucht-/missieplanning, noodplanning, beslissingsondersteuning, zelfbehoud, reactie op dreigende dreigingen) op te nemen in de overgang van die door mensen geleide operaties tot ultrabetrouwbare automatisering.

We exploiteren momenteel een optioneel bestuurd voertuig (experimentele Cessna 182) waar we experimenteren met slimme automatisering, vereenvoudigde voertuigoperaties en geavanceerde vormen van pilootassistentie. We hebben ook een Cirrus SR-22 aangepast om te dienen als OPV en vliegend testbed voor deze technologieën.

Augmented Reality (AR)-werk

An image depicting someone using AR

Autonodyne's heeft veel onderzoek en ontwikkeling gedaan om een Augmented Reality (AR)-controlestation te creëren met behulp van in de handel verkrijgbare AR-apparaten zoals de Microsoft HoloLens of Meta 2. Onze AR-vluchttestoperaties hebben een aantal gebieden geïdentificeerd waar AR een grote impact kan hebben. Ze bevatten:

  • Met 3D-holografische weergaven van de functionaliteit van het controlestation.

  • Het op afstand kunnen onderhouden van een vluchtvoertuig.

  • De operator in staat stellen om een "theater" van operaties in 3D te monitoren en te begeleiden.

  • Biedt innovatieve interactieve zwermcontrole.

An image showing what the AR would look like
bottom of page