top of page
A vantage drone flying over a town

Privacyverklaring

Autonodyne zet zich in voor de bescherming van de privacy van de gebruikers van onze website

Als algemene regel zullen we uw gegevens niet aan derden bekendmaken, behalve met uw toestemming of zoals vereist door de wet. We slaan ook geen cookies op. 

Autonodyne zet zich in voor de bescherming van de privacy van de gebruikers van onze website

 Die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) definieren Anforderungen an Designer und Entwickler, um die Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Es definiert drei Konformitätsstufen: Level A, Level AA und Level AAA. Autonodyne ist teilweise konform mit WCAG 2.0 Level AA.

We verwelkomen uw feedback over de toegankelijkheid van Autonodyne. Laat het ons weten als u toegankelijkheidsbarrières tegenkomt, neem contact met ons op via info@autonodyne.ai

bottom of page